Obračalniki za hitro in kvalitetno posušeno krmo

Kmetje pri svojem delu ne uporabljajo samo svojih rok, ampak tudi številne naprave, ki jim olajšajo delo. Ko je košnja v polnem zamahu, se na številnih travnatih površinah pojavijo traktorji z obračalniki. Le ti se uporabljajo za spravilo, raztros in obračanje sena.

Pri prodajalcih v specializiranih trgovinah lahko najdemo dva tipa obračalnikov. To so tračni obračalniki in vrtavkasti obračalniki. Oba tipa obračalnikov učinkovito in kvalitetno raztrosijo in obračajo sveže pokošeno travo, da se lahko na ta način čim hitreje posuši. Obračalniki so lahko vodljivi in enostavni za upravljanje. Imajo robustno ohišje, gibljiv priklop s stabilizatorji pa omogoča enostavno sledenje traktorju. Sodobna tehnologija obračalnikov sedaj omogoča izboljšanje pretoka krme. Tako je tudi sam storilnost raztrosa bolj učinkovita, izboljšana oblika raztrosa pa povzroči, da obrnjena krma ostane čista.

Obračalniki so zelo enostavni za vzdrževanje. Po vsaki uporabe jih je potrebno le temeljito očistiti. Ob rednem servisiranju in vzdrževanju imajo dolgo življenjsko dobo.

Kmetijska mehanizacija je osnovno delovno orodje vsakega kmeta

Kmetje za delo na polju, obdelovanje površin in posledično transportiranje pridelkov nujno potrebujejo kakovostna kmetijsko mehanizacijo. Kmetijska mehanizacija predstavlja vse vrste traktorjev kot tudi traktorskih priključkov, ki so nujno potrebni za delo v kmetijski dejavnosti.

Traktorje v osnovi delimo na dve skupini, in sicer enoosne traktorje in dvoosne traktorje. Enoosni traktorji imajo eno pogonsko vzmet. V to skupino uvrščamo razne freze, kosilnice in motokultivatorje. Dvoosni traktorji imajo dve pogonski osi. Sem pa uvrščamo vse vrste traktorjev, ki jih lahko uporabljamo v različne namene in na različnih terenih.

Kmetijska mehanizacija je na voljo v vseh specializiranih trgovinah. Na spletnih straneh pa lahko najdemo ogromno oglasov za nakup rabljene kmetijske mehanizacije. Sam nakup traktorja mora biti premišljen pri čemer je potrebno temeljito razmisliti o njegovih delovnih lastnostih in namenu uporabe. Njegova življenjska doba je odvisna od rednega vzdrževanja in servisiranja.