Inštrukcije statistike

Statistika sodi med vsebine, ki na prvi pogled ne izgledajo posebej zastrašujoče, a v resnici terjajo veliko truda in pozornosti za popolno razumevanje. Prav zato so inštrukcije statistike pogosto edina smiselna rešitev za dijake in študente, ki se srečajo s pretirano zahtevnimi koncepti s tega vsebinskega področja – težko je namreč osvojiti zahtevana znanja, če ni na voljo jasne in konkretne razlage s strani strokovno podkovanega inštruktorja.

Inštrukcije statistike bi sicer prišle še kako prav širokemu spektru ljudi – novinarjem, poslovnežem, politikom … Pravzaprav bi vsakomur koristila sposobnost razumevanja in kritične presoje statističnih podatkov, ki se danes v medijih predstavljajo na vse mogoče načine. A razumljivo se za inštrukcije s tega področja odločajo predvsem tisti, ki morajo svoje znanje dokazati na formalnih preizkusih.

Statistika se v neki obliki poučuje že v osnovnih šolah, veliko bolj pa pride do izraza v srednjih šolah (še posebej nekaterih strokovnih) in na fakultetah. Določene strokovne srednje šole in gimnazije se statistiki posvetijo zelo poglobljeno, še bolj pa to velja za nekatere študijske smeri. Statistika se pojavi na predmetniku mnogih študentov, ki tega morda niti ne pričakujejo.

Če zaradi takšnih in drugačnih razlogov pri razumevanju konceptov statistike nastanejo težave, bodo priskočile na pomoč inštrukcije. To je lahko odlična rešitev ne le za doseganje zadovoljivih ocen, temveč za res poglobljeno razumevanje snovi, a kot vedno je treba poudariti, da bodo tudi inštrukcije statistike učinkovite le, če jih bo izvajal strokovno usposobljen inštruktor s pedagoškimi izkušnjami. Ta bo znal z lastnimi gradivi, materiali in nalogami spodbuditi učenje in poenostaviti razumevanje, kar vodi v odlične rezultate!