Ali je izjava o varnosti z oceno tveganja obvezna ali ne?

Veliko novih (in tudi starih) podjetnikov naleti na oviro, ker ne posvečajo dovolj pozornosti varstvu pri delu in jih zaradi nezgod na delovnih mestih doletijo take ali drugačne denarne izgube. Sem pa spada tudi izjava o varnosti z oceno tveganja, ki je mnogi od podjetnikov danes še vedno ne poznajo oziroma menijo, da zanje to ni nujen dokument. No, takoj moramo povedati, da ni tako, saj že od leta 2011 naprej, ravno izjava o varnosti z oceno tveganja do današnjega dne ostaja obvezen dokument, ki ga mora imeti popolnoma vsak podjetnik, ne glede na to, s kakšnim poslom se ukvarja. Seveda pa je za podjetja, ki imajo opravka s težjimi opravili in napravami ta izjava o varnosti z oceno tveganja bistveno bolj primarnega pomena, kot pa na primer za pisarniško podjetje.

Sama izjava o varnosti z oceno tveganja je veliko več, kot le po zakonu obvezen dokument!

Kot smo že povedali, je izjava o varnosti z oceno tveganja vsekakor torej obvezen dokument, ki ga moramo, kot delodajalec imeti. Dobimo ga namreč takoj, ko je ocena tveganja na delovnih mestih v našem podjetju opravljena in ko se le-ta sklada s predpisi o varnosti pri delu. Treba je vedeti, da je izjava o varnosti z oceno tveganja namreč opravljena s strani strokovnih in seveda izkušenih pregledovalcev, katerih delo temelji izključno na varnosti pri delu. Oni torej ocenjujejo delovna mesta in identificirajo morebitne nevarnosti, ki se med delom lahko pripetijo zaposlenim. Ne smemo pa skrbeti, saj bistvo takih pregledov ni v tem, da bi nam kdorkoli želel kaj slabega, ampak ravno nasprotno – da bi izboljšali pogoje in zagotovili delavcem najbolj varno okolje, ki ga lahko za opravljanje svojega vsakdanjega dela lahko imajo. Poleg identifikacij nevarnosti so torej določeni tudi ukrepi za zmanjšanje tveganj in potencialnih nevarnosti. Vsi pa lahko vidimo, da je izjava o varnosti z oceno tveganja v prvi vrsti torej dobra za podjetnika in podjetje, saj boljši, kot so pogoji, boljše je delovanje in posledično tudi višji dobiček. Poleg tega pa zagotovimo varnost svojim zaposlenim in kaj je boljše kot to?